Время: 27-11-2010, 18:16 Просмотров: 415 Автор: lipinao

Основними задачами Державної метрологічної системи є:

 

 1. Реалізація єдиної технічної політики у сфері метрології.

 2. Захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

 3. Підвищення рівня фундаментальних досліджень і наукових       розробок.

 4. Економія всіх видів матеріальних ресурсів.

 5. Забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції.

 6. Створення нормативно-правових, нормативних, науково-технічних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань у державі.

Примітка: Єдність вимірювань – стан вимірювань, за якого їх результати виражаються в узаконених одиницях, а характеристики похибок або невизначеності відомі.

 

    Законодавчою основою метрологічної діяльності в Україні є Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” (113/98 ВР) із змінами (Відомості ВР, 2004, №37, ст.247).

 

   Основні напрямки розвитку Державної метрологічної системи викладені в розпорядженні Кабінету  Міністрів України від 25 червня 2008 р. № 874- р " Про схвалення Концепції розвітку державної метрологічної системи на період до 2015 року".

   Окремі питання у сфері метрології регулюються відповідними статтями Кримінального Кодексу України (ст.225 “Обман покупців та замовників”, ст. 226 “Фальсифікація засобів вимірювання” та інші) і Кодексу України про адміністративні правопорушення (ст. 1711 “Порушення умов і правил проведення повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки” , ст.171 “Порушення правил виробництва, ремонту, продажу та прокату засобів вимірювальної техніки”, ст. 172 “Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки”, ст.1889 “Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації”).

 

    Нормативною (нормативно-правовою) базою метрологічної діяльності є державні стандарти системи “Метрологія”, деякі технічні регламенти та міждержавні (міжнародні) нормативні документи, інші документи Держспоживстандарту України (правила, положення, інструкції, тощо).

 

    Окремі вимоги у сфері метрології відображені у деяких Законах України та чисельних галузевих нормативних та нормативно-правових документах міністерств та відомств України (ліцензійні умови провадження окремих видів господарської діяльності, критерії державної акредитації, нормативні акти з охорони праці, санітарні правила і норми, інші правила, положення, інструкції, тощо), у відповідних нормативних документах підприємств та організацій (настанови з якості, стандарти підприємства, тощо).

Подробнее
 
rss
Карта